نوعی بطری شامپو می‌باشد که برای شرکت های هواپیمایی و یا هتل ها استفاده می شوند که داخل آن مقداری شامپو برای مصرف یک بار در میشود .
به چه نوع بطری شامپویی هتلی می گویند؟ به بطری هایی که حجم کمی دارند و فقط یک بار مورد استفاده قرار می گیرند هتلی می گویند

حجم بطری شامپو هتلی :
این بطری ها بدلیل یکبار مصرف بودن حجم های کمی دارند یعنی حداقل 10 و حداکثر 60 سی سی از شامپو در آن پر میشود.

بطری 10 سی سی

بطری شامپو هتلی 10 سی سی

بطری 30 سی سی

بطری 30 سی سی شامپو هتلی
بطری 30 سی سی شامپو هتلی

بطری 40 سی سی

بطری شامپو هتلی 40 سی سی

بطری 50 سی سی

بطری 50 سی سی شامپو هتلی

بطری 60 سی سی

بطری 60 سی سی شامپو هتلی


دهانه ی این بطری چقدر است؟
این بطری ها در دو دهانه ۱۸ و ۲۰ که اندازه ی کوچک این بطری ها بخورد ساخته میشوند.

جنس قوطی شامپو هتلی
این بطری ها مثل سایر بطری های شامپو از دو جنس ساخته میشوند، از پت و پلی اتیلن، که پلی اتیلن سهم بیشتری در جنس این نوع بطری دارد.


انواع بطری شامپو هتلی

این بطری ها در شکل های مختلف ارائه و ساخته میشود که بطری کتابی معمول ترین شکلی است که مورد استفاده قرار می گیرد و پس از آن شکل گرد و استوانه ای مورد بهره‌برداری قرار میگیرند.
بزرگترین مصرف کننده این بطری ها
ابتدا کارخانه های شوینده و آرایشی و بهداشتی این بطری ها پر می کنند و سپس به هتل و مکانهایی که دارای مسافر هستند ارائه می کنند، پس میشود گفت که هتل ها بزرگترین مصرف کننده ی این نو بطری هستند.